Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Dartshop Kattestaart
Noordelijke Achterweg 12
3244 AP NIEUWE-TONGE
info@dartshopkattestaart.nl
06-20454640
KVK Rotterdam: 24469413
BTW nummer: NL001709667B83

De geleverde artikelen kunnen in de kleur afwijken ten opzichte van afbeeldingen op deze site

Voor Uitbaters,  teams, toernooi organisatoren en andere groot verbruikers, adviseren wij om contact met ons op te nemen. wij kunnen dan een offerte voor u maken, dat kan voor u veel voordeliger uitpakken dan dat u besteld via de website

GRATIS LEVERING / Afhalen bestelling

Kiest u ervoor om de bestelde artikelen, af te halen, bij Dartshop Kattestaart, dan krijgt u een Email zodra de bestelling klaar staat. Overigens betaald u natuurlijk geen verzendkosten!

Verzenden bestelling

De bestelling word pas in behandeling genomen na ontvangst van de betaling.

Normaal gesproken zal de bestelling binnen enkele dagen verzonden worden,

Bestellingen van gepersonaliseerde producten hebben een iets langere levertijd, de levertijd van deze producten bedraagt tussen de 2 en 2,5 weken.

Wij verzenden via post nl / dhl for you. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade door afwijkende leveringstijden.

D.m.v. het invullen en versturen van uw bestelling via deze internetsite gaat u akkoord met onze voorwaarden.

 

Informatie rondom garantie & retour

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen gecrediteerd*, mits het artikel in goede orde retour is ontvangen.

*toelichting; heeft u de gehele bestelling geretourneerd krijgt u het gehele aankoop bedrag plus verzendkosten (van ons naar u) terug.
Besluit u 1 of meerder artikelen uit de bestelling te houden en 1 of meerder artikelen te retourneren dan krijgt u alleen het aankoopbedrag terug voor het geretourneerde artikel

Enkel de kosten voor retour van u thuis naar  Dartshop Kattestaart zijn voor uw eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Dartshop Kattestaart  geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@dartshopkattestaart.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

In geval van Garantie dient u het geleverde kapotte artikel binnen 3 dagen na levering aan te melden voor garantie retour, wij zullen u een nieuw artikel toesturen zodra het defecte artikel bij ons binnen is.

 

Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

“De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Dartshop Kattestaart in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij: a. risicoanalyses b. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden. van toepassing op het achteraf betalen via Billink: “Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

De waardering van www.dartshopkattestaart.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.9/10 gebaseerd op 237 reviews.